magajna in njegov čas

mene so poznali vsi

avtorica besedila meta krese

»Primorski je tu. Lahko začnemo,« je bilo slišati na številnih srečanjih in zborovanjih med Slovenci na Tržaškem, ko je prišel Mario Magajna s svojim fotoaparatom. Dogodek je takrat stekel, pravi anekdota. Mi ji seveda verjamemo. Številni posnetki – približno 260.000 jih hrani Zgodovinski oddelek Narodne in študijske knjižnice v Trstu – potrjujejo, da je definicijo fotoreporterja, ki jo je sam zapisal, jemal zares: »Naporno je biti fotoreporter, predvsem ker ni urnika. Res je, marsikaj, kar je vredno posneti, se zgodi tako rekoč v normalnem času. Toda življenje nima urnika, dan šteje 24 ur in ves ta čas moraš biti na preži, pripravljen.«

ekumenski mario

avtor besedila gorazd bajc

Prvi majski dnevi leta 1945. Po ulicah Sv. Jakoba se odločno pomika kolona vstajnikov, z vozila pa politični komisar Komande mesta Trst Franc Štoka - Rado nagovarja množico. Na osrednjem tržaškem trgu nato številni veselih in vedrih obrazov mogočno proslavljajo. Doživljajo najslajše – osvoboditev. Devetindvajsetletni Mario jih ovekoveči kot še marsikaj. Sicer to niso njegove prve fotografije, lahko pa rečemo, da se tedaj začne nadvse pomembno Magajnovo polstoletno dokumentiranje tržaške zgodovine (presojo o umetniških vidikih prepuščam drugim); napisal je tudi kar veliko časopisnih člankov, ki pa jih pričujoči zapis ne obravnava.

poklic fotoreporter

avtor besedila claudio domini

Izhajajmo iz domneve, da je poklic fotoreporterja nekaj bistveno drugačnega od umetniškega fotografa. Seveda se medsebojno ne izključujeta, vendar je položaj fotoreporterja povezan z vsaj dvema osnovnima in neizogibnima vidikoma: predvsem profesionalizacijo oziroma "poslom", ki se ga pragmatično opravlja za plačilo, in odnosom z naročniki (prav tako poglavitnega, če ne izključnega pomena za distribuiranje posnetkov, ki so plod poklicnega dela) oziroma založniki, uredništvi časopisov in revij, ustanov, delujočih na področju dokumentacije itd.

 

 


 

idea website robi.jakomin

Copyright © 2018 -  Slovenski Klub - Ulica-Via S. Francesco 20, 34133 Trst-Trieste, DŠ-CF 90011610327